Lý thuyết vận dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao khi trồng các cây thân leo, người ta thường phải làm giàn cho cây?

I. Ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt:

Con người ứng dụng tính hướng sáng, hướng nước, ... ở các loài thực vật để có chế độ tưới nước, bón phân .. phù hợp với từng loài nhằm tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng và phát triển nhanh, tăng năng suất cây trồng. 

 

Người ta cũng lợi dụng tập tính của các loài động vật gây hại cho cây trồng như bướm, bọ xít, châu chấu ... để tìm cách xua đuổi và tiêu diệt chúng.

II. Ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi:

Người ta huấn luyện cho các vật nuôi trong nhà hình thành được những tập tính tốt như ăn, ngủ đúng giờ, nghe hiệu lệnh ... để giảm công sức chăm sóc của con người. 

III. Ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật trong học tập và đời sống:

Các thói quen tốt hay xấu ở người đều là những tập tính học được, được hình thành do lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá trình sống. 

 Sơ đồ tư duy Vận dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn

 

 

 

 

 

 

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close