Lý thuyết tri thức lịch sử và cuộc sống- Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo

Lý thuyết tri thức lịch sử và cuộc sống

BÀI 2. TRI THỨC LỊCH SỬ VÀ CUỘC SỐNG

I. Vai trò, ý nghĩa của tri thức lịch sử

1. vai trò

- Giúp con người nhận thức về cội nguồn, bản sắc của bản thân, gia đình, cộng đồng, dân tộc. 

- Giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa trong thời đại toàn cầu hóa. 

2. Ý nghĩa của tri thức lịch sử.

- Để lại cho đời sau những bài học kinh nghiệm quý giá.

- Đúc rút và vận dụng những bài học lịch sử

- Nền tảng vững chắc của truyền thống yêu nước, niềm tự hào và là điểm tựa cho lòng tin vào sức mạnh dân tộc.

- Khám phá, tiếp cận nhiều nền văn hóa, văn minh của nhân loại.

- Học sinh hiểu rõ quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, hình thành tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. 

- Hiểu biết về lịch sử thế giới, văn hóa nhân loại, là cơ sở để học hỏi, giao lưu, hội nhập quốc tế. 

- Lịch sử giúp hiểu rõ quá khứ, là cơ sở nhận thức hiện tại và dự báo tương lai. 

II. Học tập và khám phá lịch sử suốt đời

1. Sự cần thiết của việc học tập, khám phá lịch sử suốt đời.

- Kho tàng tri thức lịch sử của nhân loại rất phong phú, rộng lớn, đa dạng => Học tập lâu dài để tiếp thu nhiều tri thức

- Muốn hiểu đúng và đầy đủ lịch sử cần có quá trình lâu dài.

- Những thay đổi, phát hiện mới trong khoa học lịch sử ngày càng nhiều, quan điểm nhận thức về lịch sử cũng có nhiều chuyển biến mới.

- Điều kiện quan trọng giúp mỗi con người cập nhật và mở rộng tri thức, phát triển và hoàn thiện kĩ năng.

2. Thu thập thông tin, sử liệu, làm giàu tri thức lịch sử.

Tri thức lịch sử có hai dạng tồn tại:

- Những tri thức đã được hiểu biết, nhận thức. (văn bản, tài liệu, kết quả nghiên cứu)

- Những tri thức thu được từ sự trải nghiệm thực tế thường ẩn chứa trong mỗi cá nhân (niềm tin, kinh nghiệm, bí quyết, kĩ năng…)

3. Kết nối tri thức, bài học lịch sử vào cuộc sống. 

- Lịch sử cung cấp cho con người những kinh nghiệm quý báu của người xưa trong cuộc sống, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Lịch sử cho biết về những giá trị truyền thống và văn hóa của mỗi quốc gia dân tộc.

- Bảo tàng là nơi lưu giữ tập trung nhất các nguồn sử liệu của hiện thực lịch sử.

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close