Lý thuyết thực hành tìm kiếm và thay thế Tin học 6 Kết nối tri thức

Tải về

Lý thuyết thực hành tìm kiếm và thay thế Tin học 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - KHTN...

1. Tại sao phải tìm kiếm và thay thế văn bản?

Công cụ tìm kiếm và thay thế giúp tìm kiếm, thay thế từ hoặc cụm từ theo yêu cầu một cách nhanh chóng và chính xác.

2. Sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế

- Tìm kiếm:

+ Bước 1: Mở bảng chọn Home.

+ Bước 2: Trong nhóm lệnh Editing, chọn Find.

+ Bước 3: Gõ từ, cụm từ cần tìm rồi nhấn phím Enter.

- Thay thế:

- Bước 1: Mở bảng chọn Home.

- Bước 2: Trong nhóm lệnh Editing, chọn Replace (Hiển thị của sổ Find and Replace).

- Bước 3: Gõ từ, cụm từ cần tìm trong ô Find What.

- Bước 4: Gõ từ, cụm từ cần thay thế trong ô Replace with.

- Bước 5: Nháy Find next để tìm và nháy nút Replace để thay thế, Replace All để thay thế toàn bộ hoặc nháy nút Cancel để kết thúc.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close