Lý thuyết một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Những yếu tố nào làm ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ở cây xanh?

I. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp

1. Ánh sáng:

Cường độ ánh sáng tăng thì hiệu quả quang hợp sẽ tăng và ngược lại. Nhưng nếu ánh sáng quá mạnh, lá cây sẽ bị "đốt nóng", làm giảm hiệu quả quang hợp.

Tùy theo nhu cầu ánh sáng, người ta chia thực vật thành 2 nhóm: cây ưa sáng và cây ưa bóng.

2. Nước:

Nước có ảnh hưởng kép tới quá trình quang hợp vì nước vừa là nguyên liệu của quang hợp, vừa tham gia vào việc đóng mở khí khổng, liên quan tới sự trao đổi khí.

3. Carbon dioxide:

Nồng độ CO2 ngoài môi trường tăng thường sẽ kéo theo hiệu quả quang hợp tăng. Tuy nhiên, nếu nồng độ khí CO2 tăng quá cao (khoảng 0,2%) có thể khiến cây chết vì ngộ độc. 

Nồng độ CO2 thấp nhất mà cây quang hợp được là từ 0,008% - 0,01%; cây quang hợp tốt nhất ở nồng độ CO2 là 0,03%.

4. Nhiệt độ:

Nhiệt độ thuận lợi cho hầu hết loài cây quang hợp là 25 - 35 độ C.

Nhiệt độ quá cao (trên 40 độ C) hoặc quá thấp (dưới 10 độ C) sẽ làm ngừng quá trình quang hợp.

II. Vận dụng những hiểu biết về quang hợp trong việc trồng và bảo vệ cây xanh:

Con người có thể vận dụng hiểu biết của mình về quang hợp trong việc tròng và bảo vệ cây xanh nhằm giúp cây sinh trưởng nhanh, phát triển tốt, nâng cao năng suất cây trồng; vừa giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, vừa bảo vệ môi trường.

Sơ đồ tư duy Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp:

 

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close