Lý thuyết một số yếu tố ảnh hưởng đến điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sự sinh sản của sinh vật có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chăn nuôi và trồng trọt.

I. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật:

1. Yếu tố bên trong:

Một số yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh sản của sinh vật như đặc điểm di truyền, hormone, tuổi của sinh vật.

2. Các yếu tố bên ngoài:

Ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ và chế độ dinh dưỡng là những yếu tố bên ngoài chủ yếu ảnh hưởng tới quá trình sinh sản ở sinh vật.

Ví dụ: Cá chép chỉ đẻ ở nhiệt độ trên 15 độ C.

II. Điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật:

1. Điều hòa sinh sản ở sinh vật:

Cơ chế điều hòa sinh sản ở sinh vật chủ yếu là điều hòa quá trình sinh giao tử. 

Ví dụ: hormone florigen kích thích thực vật ra hoa.

2. Điều khiển sinh sản ở sinh vật:

Dựa vào ảnh hưởng của hormone và các yếu tố môi trường ảnh hưởng tới sinh sản ở động vật, người ta chủ động điều khiển quá trình sinh sản phù hợp với mục đích trồng trọt và chăn nuôi.

III. Vận dụng những hiểu biết về sinh sản hữu tính trong thực tiễn đời sống:

Con người chủ động điều khiển sinh sản của thực vật bằng cách sự dụng hormone, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng ...

Con người trực tiếp thụ phấn cho cây, bảo vệ và phát triển các loài côn trùng thụ phấn trong tự nhiên nhằm nâng cao hiệu quả thụ phấn.

2. Trong chăn nuôi:

Con người đã tác động vào quá trình sinh sản ở động vật nhằm điều khiển số lượng hay giưới tính đàn con.

 Sơ đồ tư duy Một số yếu tố ảnh hưởng đến điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close