Lý thuyết khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi chạy, cơ thể có cảm giác nóng lên, mồ hôi ra nhiều, nhịp thở và nhịp tim tăng lên ...

I. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng:

Trao đổi chất là hoạt động sinh vật lấy chất từ môi trường, biến đổi chúng thành chất cần thiết và tạo năng lượng, đồng thời trả lại môi trường các chất thải.

Chuyển hóa năng lượng là sự biến đổi của năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng luôn gắn liền với nhau.

II. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng:

 

Sơ đồ tư duy Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng:

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close