Lý thuyết khái quát một số nền văn minh thế giới thời kì cổ-trung đại - Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo

Lý thuyết khái quát một số nền văn minh thế giới thời kì cổ-trung đại

BÀI 5. KHÁI QUÁT MỘT SỐ NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI CỔ-TRUNG ĐẠI

1. Khái niệm văn hóa, văn minh

 

Văn hóa

Văn minh

Khái niệm

Là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử

Là trạng thái tiến hóa, phát triển cao của nền văn hóa và đối lập với dã man, nguyên thủy.

Đặc trưng

Bản sắc riêng của một cộng đồng người, một dân tộc

Có nhà nước, pháp luật, chữ viết, ….

2. Khái quát lịch sử văn minh thế giới cổ-trung đại

Thiên niên kỉ thứ IV TCN, nhân loại bước vào thời kì văn minh đầu tiên với trung tâm chính ở khu vực Đông Bắc Châu Phi và Tây Á. 

Thời cổ đại, phương Đông hình thành bốn trung tâm văn minh lớn là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Hoa. Các nền văn minh này đều hình thành trên lưu vực sông lớn.

Văn minh phương Tây ra đời đầu tiên ở Hy Lạp và sau đó ở La Mã. Tạo nền tảng cho văn minh châu Âu sau này.

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close