Giải sách Giáo dục công dân 8 Cánh diều ngắn gọn, chính xác, đầy đủ lý thuyết và bài tập tất cả các bài học giúp học sinh học tốt gdcd 8

Sách Giáo dục công dân 81 bộ sách Cánh diều gồm 10 bài học. Hiện tại cuốn sách đang được Ban chuyên môn của Lời giải hay tiến hành giải và sẽ cập nhật trên trang trong thời gian sớm nhất.

Bài 1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

Bài 2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc

Bài 3. Lao động cần cù, sáng tạo

Bài 4. Bảo vệ lẽ phải

Bài 5. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 6. Xác định mục tiêu cá nhân

Bài 7. Phòng, chống bạo lực gia đình

Bài 8. Lập kế hoạch chi tiêu

Bài 9. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Bài 10. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân