Giải trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 39 bài Ôn tập và đánh giá Chủ đề Trường học SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều

Em hãy cùng các bạn nói về một số sự kiện được tổ chức ở trường theo gợi ý sau. Dựa vào sơ đồ dưới đây, hãy chia sẻ với các bạn về việc giữ vệ sinh và an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 39

 

 

 

Câu 1

Em hãy cùng các bạn nói về một số sự kiện được tổ chức ở trường theo gợi ý sau.

Lời giải chi tiết:

Sự kiện được tổ chức ở trường là:

Câu 2

Dựa vào sơ đồ dưới đây, hãy chia sẻ với các bạn về việc giữ vệ sinh và an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường.

Lời giải chi tiết:

HocTot.Nam.Name.Vn

close