Giải Câu hỏi trắc nghiệm trang 88 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi trắc nghiệm

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1

Mai nói rằng: “ Dữ liệu là số được gọi là số liệu”. Theo em, Mai nói thế đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Phương pháp giải:

Khái niệm số liệu

Lời giải chi tiết:

Mai nói đúng

Chọn A

Câu 2

Linh đo nhiệt độ cơ thể (đơn vị \(^\circ \)C) của 5 bạn trong lớp thu được dãy số liệu sau:

37               36,9            37,1            36,8            36,9.

Linh dã dùng phương pháp nào để thu thập số liệu trên?

A. Quan sát

B. Làm thí nghiệm

C. Lập bảng hỏi

D. Phỏng vấn

Phương pháp giải:

Các phương pháp thu thập dãy số liệu

Lời giải chi tiết:

Linh đã làm thí nghiệm

Chọn B

Câu 3

Trong biểu đồ tranh cần chỉ rõ mỗi biểu tượng biểu diễn bao nhiêu đối tượng.

Khẳng định trên là đúng hay sai?

A.Đúng

B.Sai

Phương pháp giải:

Các yêu cầu của biểu đồ tranh

Lời giải chi tiết:

Cần chỉ rõ mỗi biểu tượng biểu diễn bao nhiêu đối tượng

Chọn A

Câu 4

Trong biểu đồ cột, biểu đồ cột kép, khẳng định nào sau đây không đúng?

A. Cột nào cao hơn biểu diễn số liệu lớn hơn

B. Cột nằm dưới trục ngang biểu diễn số liệu âm

C. Các cột cao như nhau biểu diễn các số liệu bằng nhau

D. Độ rộng các cột không như nhau

Phương pháp giải:

Các yêu cầu của biểu đồ cột, cột kép

Lời giải chi tiết:

Các khẳng định A, B,C đúng.

Khẳng định D sai vì độ rộng của các cột phải bằng nhau.

Chọn D

Câu 5

Trong một thí nghiệm thì:

A.Một kết quả có thể luôn là một sự kiện

B. Một sự kiện luôn là một kết quả có thể

Phương pháp giải:

Khái niệm sự kiện, kết quả có thể

Lời giải chi tiết:

Khẳng định A đúng.

Khẳng định B sai vì một sự kiện có thể xảy ra hoặc không xảy ra.

Chọn A

Câu 6

Xác suất thực nghiệm của một sự kiện:

A. Phụ thuộc vào số lần làm thực nghiệm

B. Không phụ thuộc vào số lần làm thực nghiệm

Phương pháp giải:

Xác suất thực nghiệm của một sự kiện bằng số lần xảy ra sự kiện : Tổng số lần làm thực nghiệm.

Lời giải chi tiết:

Xác suất thực nghiệm của một sự kiện phụ thuộc vào số lần làm thực nghiệm.

Chọn A

 • Giải Bài 9.46 trang 89 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Cho biểu đồ sau biểu diễn lượng mưa tại Cà Mau năm 2018. a) Tính tổng lượng mưa trong năm 2018 tại Cà Mau b) Dự đoán 6 tháng mùa mưa là những tháng nào? Tính tổng lượng mưa trong các tháng đó. c) Dự đoán 6 tháng mùa khô là những tháng nào? Tính tổng lượng mưa trong các tháng đó.

 • Giải Bài 9.47 trang 89 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Hoàng quan sát được một số loại cây trong vườn nhà bà ngoại như sau: Cây ổi, cây nhãn, cây bưởi, cây bí ngô, cây mướp, cây rau má, cây đậu ván, cây đa, cây dừa, cây cỏ mần trầu, cây đận Hà Lan, cây trầu không. b) Trong các loại cây trên, những cây nào thuộc loại thân đứng, thân leo, thân bò? c) Hoàn thiện bảng thống kê sau: d) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên.

 • Giải Bài 9.48 trang 89 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Thống kê cho thấy tính đến tháng 5-2020, Lionel Messi đã có 115 lần đá phạt đền trong đó có 89 lần thành công và 26 lần thất bại. Các số liệu tương ứng cho Cristiano Ronaldo là 143; 121; 22. a) Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn số lần đá phạt đền thành công, thất bại của hai cầu thủ này. b) Tỉ lệ đá phạt đền thành công của các cầu thủ nam là 75,57%. Hãy so sánh tỉ lệ đá phạt đền thành công của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo với mức chung.

 • Giải Bài 9.49 trang 90 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Biểu đồ cột kép sau đây cho biết tổng số người bị mắc Covid -19 và số người đã khỏi bệnh tính đến ngày 20-5-2020 tại một số nước Đông Nam Á. Em hãy cho biết: a) Số lượng người mắc Covid-19 và số người khỏi bệnh ở Việt Nam là bao nhiêu? b) Số lượng người mắc Covid-19 ở nước nào cao nhất, là bao nhiêu? c) So sánh tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của các nước trên.

 • Giải Bài 9.50 trang 90 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Minh đã khảo sát về địa điểm làm bài tập ở nhà với một số bạn học sinh khối 6 với phiếu hỏi và thu được kết quả như sau: a) Chọn biểu đồ thích hợp và vẽ biểu đồ để biểu diễn số liệu này. b) Dựa vào kết quả khảo sát của Minh, theo em ở nhà các bạn học sinh lớp 6 hay làm bài tập ở đâu nhất. Cột nào của biểu đồ biểu diễn điều này?

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close