Giải Bài tập 3 trang 31 phần Viết Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Vẽ một sơ đồ biểu diễn vòng tuần hoàn của nước được thể hiện trong đoạn trích ở bài tập 4 phần Đọc hiểu và Thực hành tiếng Việt

Đề bài

Trả lời câu hỏi bài tập 3 SBT phần Viết trang 31 Ngữ văn 6 Kết nối tri thức, tập 2

Vẽ một sơ đồ biểu diễn vòng tuần hoàn của nước được thể hiện trong đoạn trích ở bài tập 4 phần Đọc hiểu và Thực hành tiếng Việt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc và vẽ sơ đồ

Lời giải chi tiết

- Xác định đúng các từ khoá: lỏng, khí, băng,...

- Vẽ các hình thích hợp chứa từ khoá (sông suối, mây, núi băng, biển,...) và sắp xếp chúng theo trật tự phù hợp.

- Vẽ những đường cong, thẳng, mũi tên,... để nối các hình với nhau.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close