Giải Bài tập 1 trang 31 phần Viết Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Dựa vào những thông tin mà em đã học, đọc, xem và nghe, hãy viết đoạn văn (khoảng 5 - 10 câu) nói về sự giàu có tài nguyên rừng và sự suy giảm nguồn tài nguyên đó ở Việt Nam

Đề bài

Trả lời câu hỏi bài tập 1 SBT phần Viết trang 31 Ngữ văn 6 Kết nối tri thức, tập 2

Dựa vào những thông tin mà em đã học, đọc, xem và nghe, hãy viết đoạn văn (khoảng 5 - 10 câu) nói về sự giàu có tài nguyên rừng và sự suy giảm nguồn tài nguyên đó ở Việt Nam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tham khảo sách báo, intrnet

Lời giải chi tiết

- Nguồn thông tin cần tham khảo: bài học trong các SGK Tự nhiên và Xã hội, Khoa học tự nhiên; các cuốn sách và báo chí có nội dung phù hợp; các chương trình trên truyền hình, ra-đi-ô; chia sẻ của những người am hiểu vấn để,...

- Khi đề cập sự giàu có của tài nguyên rừng, cần nói tới diện tích bao phủ của rừng, sự đa dạng của các loại hình rừng, số lượng các vườn quốc gia, sự phong phú của các chủng loại cây cối và động vật sống trong rừng,... Khi nói tới sự suy giảm nguồn tài nguyên rừng, có thể lưu ý đến tình trạng diện tích rừng bị thu hẹp; sự tuyệt chủng của nhiều loài cây quy; sự giảm thiểu số lượng loài động vật sống trong rừng; sự du nhập một số loài cây có ảnh hưởng tiêu cực đến độ màu mỡ của đất rừng;...

- Phần kết của đoạn văn có thể nói về những nỗ lực hiện nay của Nhà nước và nhân dân nhằm bảo vệ tài nguyên rừng hoặc đưa ra lời cảnh báo về hậu quả của sự suy giảm diện tích rừng.

 HocTot.Nam.Name.Vn
Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close