Giải Bài tập 2 trang 31 phần Nói và nghe Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Nêu ý kiến của em về cách thức tổ chức hiệu quả hoạt động Ngày Chủ nhật xanh.

Đề bài

Trả lời câu hỏi bài tập 2 SBT phần Nói và nghe trang 31 Ngữ văn 6 Kết nối tri thức, tập 2

Nêu ý kiến của em về cách thức tổ chức hiệu quả hoạt động Ngày Chủ nhật xanh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chuẩn bị và phát biểu

Lời giải chi tiết

Ngày Chủ nhật xanh là một hoạt động thường xuyên, hướng về mục tiêu bảo vệ môi trường sống trên Trái Đất mà tất cả học sinh đều tham gia. Do vậy, việc nêu ý kiến để hoạt động này đạt được kết quả tốt nhất là bốn phận của mỗi người. Khi nêu ý kiến, cần chú ý các vấn đề sau:

- Mỗi Ngày Chủ nhật xanh phải nhằm đến một mục tiêu cụ thể. Vì vậy, em cần đề xuất được nội dung việc làm mới phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

- Vì kết quả hoạt động Ngày Chủ nhật xanh luôn phụ thuộc vào sự phân công lao động hợp lí nên nội dung ý kiến phải để cập vấn đề này.

- Việc nêu ý kiến phải dựa trên tinh thần trách nhiệm, luôn để cao sự phối hợp hoạt động.

- Cần hình dung được những cách tiếp cận vấn đề khác nhau để đảm bảo cho ý kiến của mình có được sự bao quát toàn diện.

- Tập nói một mình cho nhuần nhuyễn trước khi chính thức trình bày ý kiến trước tập thể.

- Cần biết lắng nghe những trao đổi để hoàn thiện dẫn kĩ năng góp ý kiến trong sinh hoạt tập thể.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close