Giải Bài tập 1 trang 31 phần Nói và nghe Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Trình bày sáng kiến góp phần vào việc tìm giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường ở địa phương em cư trú

Đề bài

Trả lời câu hỏi bài tập 1 SBT phần Nói và nghe trang 31 Ngữ văn 6 Kết nối tri thức, tập 2

Trình bày sáng kiến góp phần vào việc tìm giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường ở địa phương em cư trú.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chuẩn bị để phát biểu

Lời giải chi tiết

- Sáng kiến được đề xuất phải dựa vào một thực tế ô nhiễm môi trường cụ thể, có tính khả thi, đảm bảo đưa đến kết quả tích cực.

- Nội dung sáng kiến phải nêu được những việc cần làm cụ thể, với định hướng phân công hoạt động hợp lí cho từng người.

- Trước khi trình bày, cần kiểm tra để xác nhận rằng sáng kiến em sắp trình bày chưa được ai nêu trước đó.

- Có thể chọn trình bày sáng kiến của em trong giờ sinh hoạt lớp hoặc các buổi sinh hoạt cộng đồng khác.

- Cần tiếp nhận những góp ý, bổ sung với tinh thần cầu thị.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close