Giải Bài tập 2 Nói và nghe trang 29 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Trình bày cảm xúc của em về đoạn thơ trong bài tập 2 phần Viết

Đề bài

Trả lời câu hỏi bài tập 2 phần Viết trang 29 SBT Văn 6 Kết nối tri thức

Trình bày cảm xúc của em về đoạn thơ trong bài tập 2 phần Viết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung bài viết em đã hoàn thành ở bài tập 2 phần Viết để phát biểu.

Lời giải chi tiết

- Dựa vào nội dung bài viết mà em đã hoàn thành ở bài tập 2 phần Viết để thực hiện bài nói.

- Hãy đọc lại nhiều lần bài viết của em, đánh dấu những nội dung quan trọng của bài viết mà khi trình bày không thể bỏ qua.

- Hãy viết ra giấy các chỉ tiết quan trọng của bài nói, sắp xếp ý và lựa chọn từ ngữ.

- Khi trình bày bài nói cần tận dụng được các lợi thế của giao tiếp trực tiếp bằng lời như sử dụng ngữ điệu, cử chỉ, điệu bộ,... và tương tác tích cực với người nghe để tạo sức hấp dẫn và thuyết phục cho bài nói.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close