Giải Bài tập 1 Nói và nghe trang 29 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy đọc diễn cảm những đoạn thơ lục bát mà em đã hoàn thiện ở bài tập 1 phần Viết.

Đề bài

Trả lời câu hỏi bài tập 2 phần Viết trang 29 SBT Văn 6 Kết nối tri thức

Hãy đọc diễn cảm những đoạn thơ lục bát mà em đã hoàn thiện ở bài tập 1 phần Viết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại các bài thơ lục bát ở bài tập 1 phần Viết để đọc diễn cảm

Lời giải chi tiết

- Em hãy đọc diễn cảm hai đoạn thơ lục bát mà em đã hoàn thiện ở bài tập 1 phần Viết.

- Nếu có khả năng, em có thể ngâm hai đoạn thơ để tăng thêm sự hấp dẫn.

- Có thể đọc thơ kết hợp với các phương tiện khác như trình chiếu hình ảnh, sử dụng nhạc nền,..

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close