Giải Bài 9.43 trang 86 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một trò chơi có luật chơi như sau: Ở mỗi ván chơi người chơi gieo một con xúc xắc, nếu xuất hiện mặt 6 chấm thì người chơi thắng cuộc. Bốn người chơi A,B,C,D chơi trò chơi đó. Mỗi người chơi 25 ván. Kết quả số ván thắng của A, B, C, D tương ứng là 4, 5, 4, 3. Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện: “A thắng”, “B thắng”, “C thắng”, “D thắng”.

Đề bài

Một trò chơi có luật chơi như sau: Ở mỗi ván chơi người chơi gieo một con xúc xắc, nếu xuất hiện mặt 6 chấm thì người chơi thắng cuộc. Bốn người chơi A,B,C,D chơi trò chơi đó. Mỗi người chơi 25 ván. Kết quả số ván thắng của A, B, C, D tương ứng là 4, 5, 4, 3. Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện: “A thắng”, “B thắng”, “C thắng”, “D thắng”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “ A thắng” bằng

Số lần A thắng : Tổng số lần A chơi

Lời giải chi tiết

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “ A thắng” là: \(\frac{4}{{25}} = 16\% \)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “ B thắng” là: \(\frac{5}{{25}} = \frac{1}{5} = 20\% \)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “ C thắng” là: \(\frac{4}{{25}} = 16\% \)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “ D thắng” là: \(\frac{3}{{25}} = 12\% \)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close