Giải Bài 9.31 trang 80 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Biểu đồ dưới đây biểu diễn số huy chương vàng và tổng số huy chương của các quốc gia tham dự SEA Games lần thứ 30. (Theo Báo điện tử Vietnamnet) a) Kể tên ba quốc gia có số huy chương vàng nhiều nhất. b) Sắp xếp các quốc gia theo thứ tự giảm dần về tổng số huy chương đạt được. c) Việc xếp hạng chung cuộc căn cứ trên số huy chương vàng, nếu hai quốc gia có số huy chương vàng bằng nhau thì quốc gia nào đạt được nhiều huy chương bạc hơn sẽ được xếp trên, trường hợp số huy chương bạc vẫn bằng nhau

Đề bài

Biểu đồ dưới đây biểu diễn số huy chương vàng và tổng số huy chương của các quốc gia tham dự SEA Games lần thứ 30.

(Theo Báo điện tử Vietnamnet)

a) Kể tên ba quốc gia có số huy chương vàng nhiều nhất.

b) Sắp xếp các quốc gia theo thứ tự giảm dần về tổng số huy chương đạt được.

c) Việc xếp hạng chung cuộc căn cứ trên số huy chương vàng, nếu hai quốc gia có số huy chương vàng bằng nhau thì quốc gia nào đạt được nhiều huy chương bạc hơn sẽ được xếp trên, trường hợp số huy chương bạc vẫn bằng nhau thì việc xếp hạng sẽ dựa trên số huy chương đồng đạt được. Theo em, Việt Nam xếp thứ mấy chung cuộc?

d) Nếu xếp hạng theo tổng số huy chương đạt được thì Việt Nam đứng thứ mấy?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)     Quan sát cột huy chương vàng và so sánh.

b)    Đọc cột tổng số huy chương

c)     So sánh cột huy chương vàng

d)    So sánh cột tổng số huy chương

Lời giải chi tiết

a)     Ba quốc gia có số huy chương vàng nhiều nhất là: Philippines, Việt Nam và Thái Lan.

b)    Vì 385 > 316 > 286 > 266 > 184 > 168 > 73 > 46 > 33 > 13 > 6.

Ta được các quốc gia theo thứ tự giảm dần về tổng số huy chương đạt được là: Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei, Timor- Leste.

c)     Việt Nam đứng thứ 2 chung cuộc.

d)    Nếu xếp hạng theo tổng số huy chương đạt được thì Việt Nam đứng thứ 3 chung cuộc.

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close