Giải Bài 9.30 trang 79 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Cho biểu đồ cột kép sau: a)Năm 2019, dân số Hà Nội là bao nhiêu người? Bao nhiêu người ở thành thị, bao nhiêu người ở nông thôn? b) Có bao nhiêu tỉnh, thành phố có số dân ở nông thôn lớn hơn số dân ở thành thị? Đó là những tỉnh, thành phố nào? c) Lập bảng thống kê tổng số dân của các tỉnh, thành phố.

Đề bài

Cho biểu đồ cột kép sau:

a) Năm 2019, dân số Hà Nội là bao nhiêu người? Bao nhiêu người ở thành thị, bao nhiêu người ở nông thôn?

b) Có bao nhiêu tỉnh, thành phố có số dân ở nông thôn lớn hơn số dân ở thành thị? Đó là những tỉnh, thành phố nào?

c) Lập bảng thống kê tổng số dân của các tỉnh, thành phố.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc biểu đồ

Cột cao hơn biểu thị số người nhiều hơn

Lời giải chi tiết

a)     Năm 2019, dân số Hà Nội ở thành thị là 4 000 nghìn người, ở nông thôn là 4 093 nghìn người.

Vậy năm 2019, dân số Hà Nội là 4 000 + 4 093 = 8 093 nghìn người , tức là 8 093 000 người

b)    Có 5 tỉnh, thành phố có số dân ở nông thôn lớn hơn số dân ở thành thị. Đó là: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Bắc Kạn.

c)     Số dân của Hà Nội là: 4 000 + 4 093 = 8 093 (nghìn người)

Số dân của Hải Phòng là: 927 + 1 106 = 2 033 (nghìn người)

Số dân của Hưng Yên là: 207 + 1 049 = 1 256 (nghìn người)

Số dân của Hà Giang là: 137 + 721 = 858(nghìn người)

Số dân của Bắc Kạn là:66 + 249 = 315(nghìn người)

Số dân của Đà Nẵng là: 995 + 147 = 1 142(nghìn người)

Ta có bảng sau:

Tỉnh, thành phố

Hà Nội

Hải Phòng

Hưng Yên

Hà Giang

Bắc Kạn

Đà Nẵng

Số dân (nghìn người)

8 093

2 033

1 256

858

315

1 142

 

Tải về

  • Giải Bài 9.31 trang 80 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

    Biểu đồ dưới đây biểu diễn số huy chương vàng và tổng số huy chương của các quốc gia tham dự SEA Games lần thứ 30. (Theo Báo điện tử Vietnamnet) a) Kể tên ba quốc gia có số huy chương vàng nhiều nhất. b) Sắp xếp các quốc gia theo thứ tự giảm dần về tổng số huy chương đạt được. c) Việc xếp hạng chung cuộc căn cứ trên số huy chương vàng, nếu hai quốc gia có số huy chương vàng bằng nhau thì quốc gia nào đạt được nhiều huy chương bạc hơn sẽ được xếp trên, trường hợp số huy chương bạc vẫn bằng nhau

  • Giải Bài 9.32 trang 80 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

    Cho bảng thống kê về cân nặng trung bình (đơn vị kilogam) của nam, nữ tại một số quốc gia Đông Nam Á như sau: Biểu đồ chưa hoàn thiện dưới đây biểu diễn bảng thống kê trên. a) Các trục ngang, trục đứng của biểu đồ biểu diễn gì? b) Hãy xác định giá trị của A,B,C,D.

  • Giải Bài 9.28 trang 78 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

    Một cửa hàng sách thiếu nhi đã ghi lại số lượng truyện tranh thiếu nhi và truyện đọc thiếu nhi bán được các ngày trong tuần như sau: a) Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn số cuốn truyện cửa hàng bán được các ngày trong tuần. b) Loại truyện nào cửa hàng bán được nhiều hơn?

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close