Giải Bài 6.32 trang 14 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền các số thích hợp vào bảng sau:

Đề bài

Điền các số thích hợp vào bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện các phép nhân, phép chia phân số

Lời giải chi tiết

a

\(\frac{3}{7}\)

\(\frac{{ - 4}}{5}\)

\(\frac{{ - 12}}{7}\)

\(\frac{7}{8}\)

0

b

\(\frac{{ - 3}}{2}\)

\(\frac{4}{3}\)

\(\frac{{ - 14}}{9}\)

\(\frac{{35}}{{36}}\)

\(\frac{2}{3}\)

a:b

\(\frac{{ - 2}}{7}\)

\(\frac{{ - 3}}{5}\)

\(\frac{{54}}{{49}}\)

\(\frac{9}{{10}}\)

0

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close