Bài 5,6,7,8,9 mục I trang 168,169,170 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 5,6,7,8,9 mục I Bài tập ôn tập học kì 2 trang 168,169,170 VBT Sinh học 8: So sánh cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh vận động với hệ thần kinh sinh dưỡng bằng cách hoàn chỉnh bảng sau

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 5

So sánh cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh vận động với hệ thần kinh sinh dưỡng bằng cách hoàn chỉnh bảng sau

Lời giải chi tiết:

 

Cấu tạo

Chức năng

Bộ phận trung ương

Bộ phận ngoại biên

Hệ thần kinh vận động

Não

Tủy sống

Dây thần kinh não

Dây thần kinh tủy

Điều khiển hoạt động của hệ cơ, xương

Hệ thần kinh sinh dưỡng

Giao cảm

Sừng bên tủy sống

Sơi trước hạch (ngắn) hạch giao cảm

Sợi sau hạch (dài)

Có tác dụng đối lập trong điều khiển hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng

Đối giao cảm

Trụ não

Đoạn cùng tủy

Sợi trước hạch (dài) hạch giao cảm

Sợi sau hạch (ngắn)

Bài tập 6

Hãy điền những nội dung thích hợp mà em biết vào bảng sau:

Lời giải chi tiết:

 

Thành phần cấu tạo

Chức năng

Bộ phận thụ cảm

Đường dẫn truyền

Bộ phận phân tích trung ương

Thị giác

Các tế bào thụ cảm thị giác trong màng lưới của cầu mắt

Dây thần kinh thị giác (dây số II)

Vùng thị giác ở thùy chẩm

Giúp ta nhận biết về hình dạng, độ lớn và màu sắc của vật

Thính giác

Các tế bào thụ cảm thính giác nằm trong cơ quan Coocti (trong ốc tai)

Dây thần kinh thính giác (dây số VIII)-

Vùng thính giác ở thùy thái dương

Thu nhận kích thích của sóng âm từ nguồn phát

Bài tập 7

Hãy nêu rõ chức năng của các thành phần cấu tạo chủ yếu của mắt và tai vào bảng sau:

Lời giải chi tiết:

  Các thành phần cấu tạo Chức năng
Mắt

- Màng cứng và màng giác

- Màng mạch:

+ Lớp sắc tố

+ Lòng đen, đồng tử

- Màng lưới

+ Tế bào que, tế bào nón

+ Tế bào thần kinh thị giác

- Bảo vệ cầu mắt và màng giác cho ánh sáng đi qua.

- Giữ cho cầu mắt thành một phòng tối.

- Có khả năng điều tiết ánh sáng.

- Tế bào que thu nhận kích thích ánh sáng, tế bào nón thu nhận kích thích màu sắc.

- Dẫn truyền xung thần kinh từ các tế bào thụ cảm về trung ương.

Tai

- Vành và ống tai

- Màng nhĩ

- Chuỗi xương tai

- Ốc tai – cơ quan coocti

- Vành bán khuyên

- Hứng và hướng sóng âm.

- Rung theo tần số của sóng âm.

- Truyền rung động từ màng nhĩ vào màng cửa bầu.

- Tiếp nhận kích thích của sóng âm chuyển thành xung thần kinh theo dây số VIII về trung khu thính giác.

- Thu nhận thông tin về vị trí và sự chuyển động của cơ thể trong không gian.

 

Bài tập 8

Nêu rõ tác dụng của hoocmôn các tuyến nội tiết chủ yếu vào bảng sau:

Lời giải chi tiết:

Tuyến nội tiết Hoocmôn Tác dụng

Tuyến yên

1. Thùy trước

2. Thùy sau

Tuyến giáp

Tuyến tụy

- Tăng trưởng (GH)

- TSH

- FSH

- LH

- PrL

- ADH

- Ôxitôxin (OT)

- Tirôxin (TH)

- Insulin

- Glucagôn

- Giúp tăng trưởng cơ thể.

- Kích thích tuyến giáp hoạt động tiết hoocmôn tirôxin.

- Kích tố nang trứng giúp nữ phát triển bao noãn, tiết ơstrôgen; nam sinh tinh.

- Kích tố thể vàng giúp nữ rụng trứng, tạo và duy trì thể vàng; nam tiết testôstêrôn.

- Kích tố tuyến sữa tiết sữa (tạo sữa).

- Chống đa hiệu (đái tháo nhạt).

- Gây co các cơ trơn, co tử cung.

- Điều hòa trao đổi chất.

- Biến đổi glucôzơ – glicôgen.

- Biến đổi glicôgen – glucôzơ.

Tuyến trên thận

1. Vỏ tuyến

2. Tủy tuyến

Tuyến sinh dục

1. Nữ

2. Nam

3. Thể vàng

4. Nhau thai

- Alđôstêrôn

- Cooctizôn

- Anđrôgen (kích tố nam tính)

_ Ađrênalin và norađrênalin

- Điều hòa muối khoáng trong máu.

- Điều hòa đường huyết.

- Thể hiện giới tính nam.

- Điều hòa hoạt động tim mạch, hô hấp, điều chỉnh lượng đường trong máu.

- Phát triển giới tính nữ.

- Phát triển giới tính nam.

- Duy trì sự phát triển của lớp niêm mạc tử cung và kìm hãm tuyến yên tiết FSH và LH.

- Tác động phối hợp với prôgestêrôn của thể vàng trong giai đoạn 3 tháng đầu, sau đó hoàn toàn thay thế thể vàng.

Bài tập 9

- Các điều kiện của sự thụ tinh và thụ thai là gì?

- Các nguyên tắc tránh mang thai ngoài ý muốn?

Lời giải chi tiết:

- Các điều kiện:

+ Của sự thụ tinh: trứng gặp được tinh trùng, tinh trùng chui được vào trứng sẽ xảy ra sự thụ tinh để tạo thành hợp tử.

+ Cần cho sự thụ thai: trứng đã thụ tinh cần phải bám và làm tổ trong lớp niêm mạc tử cung để phát triển thành thai.

- Những nguyên tắc tránh thai ngoài ý muốn:

+ Ngăn trứng chín và rụng.

+ Tránh không cho tinh trùng gặp trứng để thụ tinh.

+ Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh để không thể thụ thai.

HocTot.Nam.Name.Vn

 • Bài 1 mục II trang 170,171 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 1 mục II Câu hỏi ôn tập và tổng kết trang 170,171 VBT Sinh học 8: Cơ thể có những cơ chế sinh lí nào để đảm bảo tính ổn định của môi trường trong cơ thể?

 • Bài 2 mục II trang 171 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 2 mục II Câu hỏi ôn tập tổng kết trang 171 VBT Sinh học 8: Cơ thể có thể phản ứng lại những thay đổi của môi trường xung quanh bằng cách nào để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển? Cho ví dụ minh họa.

 • Bài 3 mục II trang 171 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 3 mục II Câu hỏi ôn tập tổng kết trang 171 VBT Sinh học 8: Cơ thể đã điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra bình thường trong mọi lúc, ở mọi nơi bằng cách nào? Cho ví dụ minh họa.

 • Bài 4 mục II trang 171 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 4 mục II Câu hỏi ôn tập tổng kết trang 171 VBT Sinh học 8: Để có thể tránh mang thai ngoài ý muốn hoặc tránh không phải nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cần phải chú ý những gì?

 • Bài 5 mục II trang 172 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 5 mục II Câu hỏi ôn tập tổng kết trang 172 VBT Sinh học 8: Trình bày tính thống nhất trong mọi hoạt động sống của cơ thể thông qua một số ví dụ tự chọn.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close