Bài 1 mục II trang 170,171 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục II Câu hỏi ôn tập và tổng kết trang 170,171 VBT Sinh học 8: Cơ thể có những cơ chế sinh lí nào để đảm bảo tính ổn định của môi trường trong cơ thể?

Đề bài

Cơ thể có những cơ chế sinh lí nào để đảm bảo tính ổn định của môi trường trong cơ thể?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các tế bào của cơ thể được tắm trong môi trường trong (máu, nước mô) nên mọi thay đổi của môi trường trong có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sống của tế bào và cơ thể.

Lời giải chi tiết

Khi nồng độ các chất hòa tan trong máu tăng giảm sẽ làm thay đổi áp suất thẩm thấu, làm nước tràn vào tế bào và ngược lại; sự thay đổi độ pH của môi trường trong sẽ ảnh hưởng đến các quá trình sinh lí diễn ra trong tế bào; sự thay đổi nhiệt độ, huyết áp cũng gây rối loạn quá trình chuyển hóa trong tế bào…

Vì vậy, cơ chế điều hòa thần kinh và nội tiết diễn ra liên tục, thường xuyên để giữ được tính ổn định tương đối của môi trường trong, đảm bảo cho các quá trình sinh lí được tiến hành bình thường.

HocTot.Nam.Name.Vn

 • Bài 2 mục II trang 171 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 2 mục II Câu hỏi ôn tập tổng kết trang 171 VBT Sinh học 8: Cơ thể có thể phản ứng lại những thay đổi của môi trường xung quanh bằng cách nào để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển? Cho ví dụ minh họa.

 • Bài 3 mục II trang 171 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 3 mục II Câu hỏi ôn tập tổng kết trang 171 VBT Sinh học 8: Cơ thể đã điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra bình thường trong mọi lúc, ở mọi nơi bằng cách nào? Cho ví dụ minh họa.

 • Bài 4 mục II trang 171 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 4 mục II Câu hỏi ôn tập tổng kết trang 171 VBT Sinh học 8: Để có thể tránh mang thai ngoài ý muốn hoặc tránh không phải nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cần phải chú ý những gì?

 • Bài 5 mục II trang 172 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 5 mục II Câu hỏi ôn tập tổng kết trang 172 VBT Sinh học 8: Trình bày tính thống nhất trong mọi hoạt động sống của cơ thể thông qua một số ví dụ tự chọn.

 • Bài 5,6,7,8,9 mục I trang 168,169,170 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 5,6,7,8,9 mục I Bài tập ôn tập học kì 2 trang 168,169,170 VBT Sinh học 8: So sánh cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh vận động với hệ thần kinh sinh dưỡng bằng cách hoàn chỉnh bảng sau

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close