Giải Bài 5.11 trang 86 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy liệt kê những hình nào trong các hình sau có tâm đối xứng: hình tam giác đều, hình bình hành, hình thang cân có hai cạnh bên không song song, hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác đều, hình tròn.

Đề bài

Hãy liệt kê những hình nào trong các hình sau có tâm đối xứng: hình tam giác đều, hình bình hành, hình thang cân có hai cạnh bên không song song, hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác đều, hình tròn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi hình có một điểm O, mà khi quay hình đó xung quanh điểm O đúng một nửa vòng thì hình thu được chồng khít" với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).

Những hình như thế được gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.

Lời giải chi tiết

Những hình có tâm đối xứng: hình bình hành, hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác đều, hình tròn.

+) Tâm đối xứng của hình bình hành ABCD là giao điểm hai đường chéo

+) Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo

+) Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của hai đường chéo

+) Tâm đối xứng của hình lục giác đều là giao điểm của ba đường chéo chính.

+) Tâm đối xứng của hình tròn là tâm của đường tròn đó.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close