Giải Bài 5.15 trang 87 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?

Đề bài

Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi hình có một điểm O, mà khi quay hình đó xung quanh điểm O đúng một nửa vòng thì hình thu được chồng khít" với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).

Những hình như thế được gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.

Lời giải chi tiết

Hình có tâm đối xứng là: hình a) và c)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close