Giải Bài 5.1 trang 80 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Mỗi hình sau: hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, hình tròn, có bao nhiêu trục đối xứng?

Đề bài

Mỗi hình sau: hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, hình tròn, có bao nhiêu trục đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

+) Hình tam giác đều có 3 trục đối xứng

+) Hình vuông có 4 trục đối xứng

+) Hình lục giác đều có 6 trục đối xứng

+) Hình tròn có vô số trục đối xứng là các đường thẳng đi qua tâm

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close