Giải Bài 5.4 trang 81 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các biểu tượng sau, biểu tượng nào có trục đối xứng?

Đề bài

Trong các biểu tượng sau, biểu tượng nào có trục đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

Biểu tượng có trục đối xứng là: biểu tượng Hòa bình, biểu tượng Hội Chữ thập đỏ.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close