Giải Bài 4.33 trang 77 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một mảnh sân nhà có hình dạng và kích thước như Hình 4.26. a) Tính diện tích mảnh sân. b) Nếu lát sân bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 50 cm thì cần bao nhiêu viên gạch?

Đề bài

Một mảnh sân nhà có hình dạng và kích thước như Hình 4.26.

a) Tính diện tích mảnh sân.

b) Nếu lát sân bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 50 cm thì cần bao nhiêu viên gạch?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có thể chia mảnh sân thành hai hình chữ nhật gồm 2 hình chữ nhật hoặc kẻ thêm nét

Lời giải chi tiết

a)

Cách 1:

Ta có thể chia mảnh sân thành hai hình chữ nhật gồm 2 hình chữ nhật như sau:

Diện tích của hình chữ nhật ABFG là:

5. 2 = 10 (m2)

Độ dài CF là:

5 – 3 = 2 (m)

Diện tích của hình chữ nhật CDEF là:

4. 2 = 8 (m2)

Diện tích của mảnh vườn là:

10 + 8 = 18 (m2)

Cách 2: Ta có thể chia mảnh sân thành hai hình chữ nhật gồm 2 hình chữ nhật như sau:

Diện tích của hình chữ nhật ABCG là:

3. 2 = 6 (m2)

Độ dài DG là:

4 + 2 = 6 (m)

Độ dài GF là:

5 – 3 =2 (m)

Diện tích của hình chữ nhật GDEF là:

6. 2 = 12 (m2)

Diện tích của mảnh vườn là:

6 + 12 = 18 (m2)

Cách 3:

Diện tích mảnh sân chính là diện tích hình chữ nhật ACDE trừ đi diện tích của hình chữ nhật BCGF

Độ dài AC là: 

2 + 4 = 6 (m) 

Diện tích hình chữ nhật ACDE là:

5. 6 = 30 (m2)

Diện tích hình chữ nhật BCGF là:

4. 3 = 12(m2)

Diện tích của mảnh vườn là:

30 – 12 = 18 (m2)

 

b) Đổi 50 cm = 0,5 m 

Diện tích một viên gạch lát là:

0,5. 0,5 = 0,25(m2)

Số viên gạch dùng để lát sân là:

18: 0,25 = 72 (viên)

Vậy diện tích mảnh sân là 18 m2 và cần dùng 72 viên gạch để lát sân.

Lời giải hay

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close