Giải Bài 4.31 trang 77 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.24: a) Kiểm tra xem tứ giác MNPQ có là hình vuông không? b) Tứ giác MKCH có là hình thang cân không?

Đề bài

Quan sát Hình 4.24:

a) Kiểm tra xem tứ giác MNPQ có là hình vuông không?

b) Tứ giác MKCH có là hình thang cân không?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Kiểm tra tứ giác MNPQ nếu có các cạnh bằng nhau, các góc đều vuông thì MNPQ là hình vuông

+Tứ giác MKCH có 2 cạnh đáy song song và 2 cạnh bên bằng nhau thì là hình thang cân

Lời giải chi tiết

+) Dùng ê ke kiểm tra ta thấy tứ giác MNPQ có các góc M, góc N, góc P, góc Q đều bằng 90o

+) Dùng thước thẳng đo ta thấy MN = NP = PQ = QM

Do đó tứ giác MNPQ là hình vuông.

+) Vì tứ giác MNPQ là hình vuông nên MN và PQ là hai đường thẳng song song với nhau

Ta cũng đo được MH = KC, tức là là hai cạnh bên bằng nhau.

Do đó tứ giác MKCH là hình thang cân.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close