Giải Bài 4.28 trang 97 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hãy đếm xem trong hình bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình chữ nhật.

Đề bài

4.28. Hãy đếm xem trong hình bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình chữ nhật.

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết tên các đỉnh và đếm số hình vuông và hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết

Có 5 hình vuông đó là: AMIE, MBFI, IFCN, EIND, ABCD.

Có 4 hình chữ nhật đó là: AMND, MBCN, ABFE, EFDC.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close