Giải Bài 4.29 trang 97 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hãy đếm số hình tam giác đều, số hình thang cân và số hình thoi trong hình vẽ bên.

Đề bài

Hãy đếm số hình tam giác đều, số hình thang cân và số hình thoi trong hình vẽ bên.

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết tên các đỉnh và đếm số hình tam giác đều, hình thang cân và số hình thoi

Lời giải chi tiết

Có 5 tam giác đều là: AMN, MNP, NMP, CMP, ABC.

Có 3 hình thang cân là: MNBC, PMAB, NPCA

Có 3 hình thoi là: ANPM, PMNB, MNPC.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close