Giải bài 3 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy hoàn thành sơ đồ theo mẫu sau:

Đề bài

Hãy hoàn thành sơ đồ theo mẫu sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học về khai thác thông minh tài nguyên thiên nhiên.

Lời giải chi tiết

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close