Giải bài 1 trang 66 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Lựa chọn đáp án đúng. a) Phát triển bền vững là sự phát triển b) Bảo vệ thiên nhiên không gồm nội dung nào dưới đây? c) Ý nghĩa của việc khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên không bao gồm?

Đề bài

Lựa chọn đáp án đúng.

a) Phát triển bền vững là sự phát triển

A. diễn ra liên tục trong nhiều năm liên tiếp.

B. dựa vào khai thác ngày càng nhiều tài nguyên thiên nhiên để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của con người.

C. nhằm đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai.

D. dựa trên cơ sở bảo vệ và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên để sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên được lâu dài.

b) Bảo vệ thiên nhiên không gồm nội dung nào dưới đây?

A. Giảm bớt thiệt hại do thiên tai gây ra.

B. Ngăn chặn ô nhiễm và suy thoái môi trường tự nhiên.

C. Giữ gìn đa dạng sinh học.

D. Bảo vệ không gian sống của con người.

c) Ý nghĩa của việc khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên không bao gồm?

A. Sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí, tiết kiệm.

B. Tận dụng triệt để các loại tài nguyên thiên nhiên trong đời sống và sản xuất.

C. Hạn chế sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên cả về số lượng và chất lượng.

D. Đảm bảo nguồn tài nguyên thiên nhiên cho con người trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lý thuyết về sự phát triển bền vững, bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên.

a) Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai.

b) Bảo vệ tự nhiên có ý nghĩa trong việc giữ gìn đa dạng sinh học, ngăn chặn ô nhiễm và duy thoái môi trường tự nhiên. Nhờ đó, bảo vệ không gian sống của con người.

c) Khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa trong việc sử dụng tài nguyên hợp lí, tiết kiệm nhằm hạn chế sự suy giảm tài nguyên cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo nguồn tài nguyên cho sinh hoạt và sản xuất của con người trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Lời giải chi tiết

a) C. nhằm đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai.

b) A. Giảm bớt thiệt hại do thiên tai gây ra.

c) B. Tận dụng triệt để các loại tài nguyên thiên nhiên trong đời sống và sản xuất.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close