Bài 3 trang 45 SBT sử 9

Giải bài tập 3 trang 45 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau:

1. ☐ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, CNXH từ phạm vi một nước đã trở thành hệ thống thế giới.

2. ☐ Sự tan rã của “trật tự hai cực’’ (1991) được coi như một mốc đánh dấu cho sự phân kì của giai đoạn lịch sử từ năm 1945 đến nay.

3. ☐ Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Mĩ đã vươn lên trở thành nước TBCN giàu mạnh nhất, ráo riết theo đuổi mưu đồ làm bá chủ thế giới và không vấp phải bất kì một thất bại nào.

4. ☐ Một trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo chiều hướng trật tự thế giới đa cực với nhiều trung tâm.

5. ☐ Ngày nay, các cường quốc đang ra sức vươn lên, cạnh tranh quyết liệt giữa các nước lớn để có ưu thế trong trật tự thế giới mới.

6. ☐ Xu hướng chung của thế giới hiện nay là hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển. Đây là thuận lợi to lớn đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Lời giải chi tiết

Đúng: 1, 2, 4, 6;

Sai: 3, 5

HocTot.Nam.Name.Vn

 • Bài 4 trang 45 SBT sử 9

  Giải bài tập 4 trang 45 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền mốc thời gian phù hợp với các sự kiện lịch sử

 • Bài 5 trang 46 SBT sử 9

  Giải bài tập 5 trang 46 sách bài tập Lịch sử 9. Nội dung chính lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

 • Bài 6 trang 46 SBT sử 9

  Giải bài tập 6 trang 46 sách bài tập Lịch sử 9. Xu thế phát triển của thế giới ngày nay

 • Bài 2 trang 45 SBT sử 9

  Giải bài tập 2 trang 45 sách bài tập Lịch sử 9. Tình hình nổi bật của các nước XHCN trong những năm cuối thế kỉ XX

 • Bài 1 trang 44 SBT sử 9

  Giải bài tập 1 trang 44 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close