Bài 1 trang 44 SBT sử 9

Giải bài tập 1 trang 44 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặc điểm bao trùm lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến cuối những năm 80 - đầu những năm 90 của thế kỉ XX là

A. Thế giới chia thành nhiều phe đối lập nhau

B. Thế giới chia thành hai phe TBCN và XHCN do hai cường quốc là Mĩ và Liên Xô đứng đầu

C. Thế giới chia thành ba phe TBCN, XHCN và trung lập

D. Thế giới không phân chia phe phái, tất cả các nước quan hệ mật thiết với nhau.

 

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm bao trùm lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến cuối những năm 80 - đầu những năm 90 của thế kỉ XX là: thế giới chia thành hai phe TBCN và XHCN do hai cường quốc là Mĩ và Liên Xô đứng đầu.

Chọn B

Câu 2

Mục tiêu đấu tranh của các lực lượng XHCN và cách mạng là:

A. Phát triển kinh tế để trở thành các nước giàu mạnh

B. Tăng cường xây dựng quân đội hùng mạnh để bảo vệ đất nước

C. Hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội

D. Bảo vệ môi trường trong sạch

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Lời giải chi tiết:

Mục tiêu đấu tranh của các lực lượng XHCN và cách mạng là hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Chọn C

Câu 3

Ba trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới là:

A. Anh - Pháp - Mĩ

B. Mĩ - EU - Nhật Bản

C. Xingapo - Hàn Quốc - Trung Quốc

D. Nga - Nhật Bản - Hàn Quốc

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Lời giải chi tiết:

Ba trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới là: Mĩ - EU - Nhật Bản

Chọn B

Câu 4

Nhân tố có ý nghĩa quyết định để tăng trưởng kinh tế và nâng cao không ngừng mức sống của con người trong thế kỉ XX là:

A. Tìm ra các vùng đất mới

B. Cách mạng công nghiệp

C. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại

D. Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Lời giải chi tiết:

Nhân tố có ý nghĩa quyết định để tăng trưởng kinh tế và nâng cao không ngừng mức sống của con người trong thế kỉ XX là: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại.

Chọn C

Câu 5

Giai đoạn sau “chiến tranh lạnh” là giai đoạn

A. Từ năm 1945 đến năm 1991

B. Từ năm 1991 đến nay

C. Từ năm 1989 đến nay

D. Từ năm 1954 đến năm 1975

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Lời giải chi tiết:

Giai đoạn sau “chiến tranh lạnh” là giai đoạn từ năm 1991 đến nay

Chọn B

Câu 6

Biểu hiện của sự liên kết kinh tế khu vực trong các nước tư bản là

A. Liên minh kinh tế Hàn Quốc - Nhật Bản

B. Liên minh kinh tế Nhật - Mĩ

C. Liên minh Châu Âu (EU)

D. Liên minh kinh tế các nước Bắc Âu: Na Uy, Đan Mạch, Thuỵ Điển.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay

Lời giải chi tiết:

Biểu hiện của sự liên kết kinh tế khu vực trong các nước tư bản là Liên minh Châu Âu (EU)

Chọn C

HocTot.Nam.Name.Vn

 • Bài 2 trang 45 SBT sử 9

  Giải bài tập 2 trang 45 sách bài tập Lịch sử 9. Tình hình nổi bật của các nước XHCN trong những năm cuối thế kỉ XX

 • Bài 3 trang 45 SBT sử 9

  Giải bài tập 3 trang 45 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 4 trang 45 SBT sử 9

  Giải bài tập 4 trang 45 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền mốc thời gian phù hợp với các sự kiện lịch sử

 • Bài 5 trang 46 SBT sử 9

  Giải bài tập 5 trang 46 sách bài tập Lịch sử 9. Nội dung chính lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

 • Bài 6 trang 46 SBT sử 9

  Giải bài tập 6 trang 46 sách bài tập Lịch sử 9. Xu thế phát triển của thế giới ngày nay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close