Bài 3 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 35 tập bản đồ Sử 8. Em hãy điền các sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai

Đề bài

Em hãy điền các sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) vào chỗ chấm (…) trong cột thời gian dưới đây sao cho đúng: 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng toàn thế giới từ ngày 1 - 9 - 1939 đến đầu năm 1943

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close