Bài 2 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 35 tập bản đồ Sử 8. Sau khi quan sát các hình 77, 78 và hình 79 ở trang 107, 108 SGK, em hãy

Đề bài

Sau khi quan sát các hình 77, 78 và hình 79 ở trang 107, 108 SGK, em hãy:

Hình 77

Hình 78

Hình 79

+) Cho biết nội dung, thời gian cụ thể của từng bức hình.

+) Phát biểu cảm tưởng của mình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng toàn thế giới từ ngày 1 - 9 - 1939 đến đầu năm 1943

Lời giải chi tiết

* Nội dung, thời gian cụ thể của từng bức hình

- Hình 77: Thủ đô Luân Đôn (Anh) bị không quân Đức oanh tạc năm 1940.

- Hình 78: Quân Đức treo cổ người dân Liên Xô ở vùng chiến đóng.

- Hình 79: Hi rô si ma sau khi bị ném bom nguyên tử  năm 1945

* Cảm tưởng: Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai quá khốc liệt, đã ảnh hưởng và gây mất mát lớn về người và của trên thế giới.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close