Giải Bài 2.60 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hai số có BCNN là 2^3.3^4.5^3 và ƯCLN là 3^2.5. Biết một trong hai số là 2^3.3^2.5, tìm số còn lại.

Đề bài

Hai số có BCNN là 23.34.53 và ƯCLN là 32.5. Biết một trong hai số là 23.32.5, tìm số còn lại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Sử dụng kết quả a.b= ƯCLN(a,b). BCNN(a,b)

Lời giải chi tiết

Ta có tích của hai số cần tìm chính là tích của ƯCLN và BCNN của hai số đó.

Gọi hai số đó là a và b.

Ta có: a. b = ƯCLN(a, b). ƯCLN(a, b)

Mà ƯCLN(a, b) = 32.5; BCNN(a, b) = 23.34.53

Do đó: a. b = (32.5). (23.34.53) = 23.(32.34).(5.53) = 23.36.54

Biết một trong hai số là 23.32.5, ta giả sử a = 23.32.5

Khi đó: (23.32.5). b = 23.36.54

                          b = (23.36.54): (23.32.5)

                          b = (23 : 23).(36 : 32).(54 : 5)

                           b = 36-2.54-1

                           b = 34.53

Vậy số còn lại là 34.53.

 

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close