Giải Bài 2.19 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho số n = 323ab. Hãy thay a, b bởi các chữ số thích hợp, biết n vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 9.

Đề bài

Cho số \(n = \overline {323ab} \). Hãy thay a, b bởi các chữ số thích hợp, biết n vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 9.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Số có tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5

+ Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Lời giải chi tiết

Vì n chia hết cho 5 nên n có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. Do đó b = 0 hoặc b = 5

+) Trường hợp 1: b = 0

Để n chia hết cho 9 thì (3 + 2 + 3 + a + 0) chia hết cho 9 hay (8 + a) chia hết cho 9.

Mà 0 ≤ a ≤ 9  

Ta được a = 1.

+) Trường hợp 2: b = 5

Để n chia hết cho 9 thì (3 + 2 + 3 + a + 5) chia hết cho 9 hay (13 + a) chia hết cho 9.

Mà 0 ≤ a ≤ 9

Ta được a = 5.

Vậy cặp số (a; b) thỏa mãn là (1; 0); (5; 5).

Lời giải hay

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close