Bài 2 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 36 tập bản đồ Sử 8. Em có suy nghĩ gì về câu nói của nhà khoa học A. Noben

Đề bài

Em có suy nghĩ gì về câu nói của nhà khoa học A. Noben: “Tôi hy vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được bài học từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hiểu biết của bản thân và internet

Lời giải chi tiết

Nô ben muốn nhắc nhở con người không nên lạm dụng những phát minh khoa học vào sản xuất những loại vũ khí hủy diệt, mang lại những điều tiêu cực cho thế giới.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close