Bài 1 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 36 tập bản đồ Sử 8. Em hãy điền vào chỗ trống dưới đây tiểu sử của hai nhân vật sau

Đề bài

Với những kiến thức hiểu biết của mình, em hãy điền vào chỗ trống dưới đây tiểu sử của hai nhân vật sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 22. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close