Giải bài 2 trang 34 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? a) Hơi nước trong khí quyển cần thiết trong quá trình tạo ra các hiện tượng thời tiết và cần thiết cho sự sống. b) Oxy cần thiết cho quá trình quang hợp. c) Carbonic cần thiết cho quá trình quang hợp. d) Tầng đối lưu có độ dày lớn nhất. e) Đơn vị đo khí áp là mb.

Đề bài

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Hơi nước trong khí quyển cần thiết trong quá trình tạo ra các hiện tượng thời tiết và cần thiết cho sự sống.

b) Oxy cần thiết cho quá trình quang hợp.

c) Carbonic cần thiết cho quá trình quang hợp.

d) Tầng đối lưu có độ dày lớn nhất.

e) Đơn vị đo khí áp là mb.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học để làm bài.

Lời giải chi tiết

a) Hơi nước trong khí quyển cần thiết trong quá trình tạo ra các hiện tượng thời tiết và cần thiết cho sự sống.

=> Đúng.

b) Oxy cần thiết cho quá trình quang hợp.

=> Sai.

Khí oxy cần thiết cho sự cháy và hô hấp của động vật.

c) Carbonic cần thiết cho quá trình quang hợp.

=> Đúng.

d) Tầng đối lưu có độ dày lớn nhất.

=> Sai.

Tầng đối lưu có độ dày nhỏ nhất.

e) Đơn vị đo khí áp là mb.

=> Đúng.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close