Giải bài 1 trang 34 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Chất khí chiếm tỉ lệ lớn nhất trong thành phần không khí gần bề mặt Trái Đất là b) Thứ tự các tầng của khí quyển từ bề mặt Trái Đất trở lên là c) Gió là sự chuyển động của không khí từ

Đề bài

Lựa chọn đáp án đúng.

a) Chất khí chiếm tỉ lệ lớn nhất trong thành phần không khí gần bề mặt Trái Đất là

A. oxy.

B. carbonic.

C. nitơ

D. ô-dôn.

b) Thứ tự các tầng của khí quyển từ bề mặt Trái Đất trở lên là

A. đối lưu, bình lưu, các tầng cao của khí quyển.

B. các tầng cao của khí quyển, bình lưu, đối lưu.

C. bình lưu, đối lưu, các tầng cao của khí quyển.

D. các tầng cao của khí quyển, đối lưu, bình lưu.

c) Gió là sự chuyển động của không khí từ

A. nơi áp thấp đến nơi áp cao.

B. nơi áp cao đến nơi áp thấp.

C. nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp.

D. nơi có nhiệt độ thấp đến nơi có nhiệt độ cao.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học và hình ảnh sau đây để làm bài.

- Thành phần của không khí gần bề mặt Trái Đất chủ yếu là các khí: nitơ (78%), oxy (21%), hơi nước và các khí khác (1%).

- Các tầng khí quyển:

Hình 1. Các tầng khí quyển

- Gió là sự chuyển động của không khí từ nơi áp cao đến nơi áp thấp.

Lời giải chi tiết

a) C. nitơ

b) A. đối lưu, bình lưu, các tầng cao của khí quyển.

c) B. nơi áp cao đến nơi áp thấp.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close