Giải Bài 1 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo các nhà khoa học, trong cơ thể người bình thường trung bình có khoảng 25 nghìn tỉ tế bào hồng cầu. Giả sử rằng tổng khối lượng hồng cầu này là 2,5 kg. Như vậy trong mỗi gam hồng cầu có bao nhiêu tế bào? (Theo healthline.com)

Đề bài

Theo các nhà khoa học, trong cơ thể người bình thường trung bình có khoảng 25 nghìn tỉ tế bào hồng cầu. Giả sử rằng tổng khối lượng hồng cầu này là 2,5 kg. Như vậy trong mỗi gam hồng cầu có bao nhiêu tế bào?

(Theo healthline.com)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số tế bào trong 1 gam hồng cầu = Tổng số tế bào : Khối lượng hồng cầu

Chú ý đơn vị

Lời giải chi tiết

1 nghìn tỉ = 1.103 .109 =1012

Đổi 1 kg = 1000 g

Ta được 2,5 kg = 2 500 g

Trong mỗi gam hồng cầu có số tế bào là:

25. 1012 : 2 500 = 1010 (tế bào) = 10 tỉ tế bào

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close