Giải bài 1 phần Trắc nghiệm trang 50,51 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Ý nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách đóng hoá dân tộc của các triều đại phong kiến phương Bắc? A. Đưa người Hán sang ở lẫn với người Việt, bắt người Việt theo phong tục, tập quán của người Hán.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy xác định phương án đúng.

1.1

Ý nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách đóng hoá dân tộc của các triều đại phong kiến phương Bắc?

A. Đưa người Hán sang ở lẫn với người Việt, bắt người Việt theo phong tục, tập quán của người Hán.

B. Tìm cách xoá bỏ các tập tục lâu đời của người Việt.

C. Du nhập chữ Hán và tư tưởng Nho giáo vào nước ta.

D. Mở nhiều trường học đế dạy cho người Việt.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 78 SGk 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D

"Mở nhiều trường học đế dạy cho người Việt." không phản ánh đúng chính sách đóng hoá dân tộc của các triều đại phong kiến phương Bắc

HocTot.Nam.Name.Vn

1.2

Ý nào đưới đây không đúng khi nói về sức sống của nền văn hoá bản địa thời Bắc thuộc?

A. Người Việt vẫn bảo tồn và nói tiếng Việt.

B. Tín ngưỡng thờ cúng tố tiên vẫn được duy trì.

C. Các nghi lễ gần với nông nghiệp như cày tịch điển vẫn được duy trì.

D. Tục búi tóc, nhuộm răng đen, ăn trầu,... vẫn được bảo tồn.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 78 SGk 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

"Các nghi lễ gần với nông nghiệp như cày tịch điển vẫn được duy trì" không đúng khi nói về sức sống của nền văn hoá bản địa thời Bắc thuộc

HocTot.Nam.Name.Vn

1.3

Điểm nổi bột của tình hình văn hoá nước ta thời Bắc thuộc là gì?

A. Văn hoá Hán không ảnh hưởng nhiều đến văn hoá nước ta.

B. Nhân dân ta tiếp thụ vẫn hoá Trung Quốc một cách triệt đề.

C. Tiếp thu văn hoá Trung Hoa để phát triển văn hoá dân tộc.

D. Bảo tồn phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 78 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D

Điểm nổi bột của tình hình văn hoá nước ta thời Bắc thuộc là bảo tồn phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close