Giải bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 24-25 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hai con sông gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền văn minh Ấn Độ là A. Hoàng Hà và Trường Giang. B. sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 Hãy xác định phương án đúng.

1.1

Hai con sông gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền văn minh Ấn Độ là

A. Hoàng Hà và Trường Giang.

B. sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát.

C. sông Nin và sông Ti-gơ-rơ.

D. sông Ấn và sông Hằng.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung SGK trang 34

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D

Hai con sông gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền văn minh Ấn Độ là sông Ấn và sông Hằng.

HocTot.Nam.Name.Vn

1.2

Tên gọi Ấn Độ bắt nguồn từ 

A. tên một ngọn núi.                                       B. tên một con sông.

C. tên một tộc người.                                     D. tên một sử thi.

Phương pháp giải:

Dựa vào thông tin trang 35 SGK

Sông Ấn dài gần 3000km, theo tiếng Phạn Sindhu (sin-đu), về sau người Ba Tư đọc thành Hindus (Hin-đu) và gọi bán đảo Ấn Độ là Hindustan nghĩa là "xứ sở các con sông"

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B

Tên gọi Ấn Độ bắt nguồn từ tên một con sông.

HocTot.Nam.Name.Vn

1.3

Ở Ấn Độ, những thành thị đầu tiên xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

A. 1 000 năm TCN                                          B. 1 500 năm TCN

C. 2 000 năm TCN                                          D. 2 500 năm TCN

Phương pháp giải:

Dựa vào thông tin SGK trang 36

Khoảng 2500 TCN, người bản địa Đra-vi-đa đã xây dựng những thành thị đầu tiên dọc theo 2 bờ bên sông Ấn

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D

Ở Ấn Độ, những thành thị đầu tiên xuất hiện vào khoảng 2 500 năm TCN

HocTot.Nam.Name.Vn

1.4

Dựa vào thông tin SGK trang 25

Khoảng 2500 TCN, người bản địa Đra-vi-đa đã xây dựng những thành thị đầu tiên dọc theo 2 bờ bên sông Ấn

Phương pháp giải:

Những thành thị đầu tiên của người Ấn được xây dựng ở

A. lưu vực sông Ấn.                                         B. lưu vực sông Hằng.

C. miền Đông Bắc Ấn.                                     D. miền Nam Ấn.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Những thành thị đầu tiên của người Ấn được xây dựng ở lưu vực sông Ấn.  

HocTot.Nam.Name.Vn

1.5

Dựa vào kiến thức phần 3 trang 36-37 SGK để trả lời

Phương pháp giải:

Văn hoá Ấn Độ được truyền bá và có ảnh hưởng mạnh mẽ sâu rộng nhất ở đâu?

A. Trung Quốc.                                                  B. Các nước Ả Rập.

C. Các nước Đông Nam Á.                               D. Việt Nam.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Văn hoá Ấn Độ được truyền bá và có ảnh hưởng mạnh mẽ sâu rộng nhất ở  Đông Nam Á


HocTot.Nam.Name.Vn


1.6

Dựa vào thông tin phần 3, trang 36- SGK để trả lời

Phương pháp giải:

Từ rất sớm, người Ấn Độ cổ đại đã có chữ viết riêng, đó là

A. chữ Nho.                                                       B. chữ Phạn.

C. chữ tượng hình.                                            D. chữ Hin-đu.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B

Từ rất sớm, người Ấn Độ cổ đại đã có chữ viết riêng, đó là chữ Phạn

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close