Giải bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 25 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy ghép ô chữ bên trái với ô chữ bên phải sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

Đề bài

Hãy ghép ô chữ bên trái với ô chữ bên phải sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

1. Bra- man

 

a. Vương công-vũ sĩ

2. Ksa-tri-a

 

b. Người bình dân

3. Su-dra

 

c. Người có địa vị thấp kém

4. Vai-si-a

 

d. Tăng lữ- quý tộc


 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào Hình 3 trang 36 SGK 

Lời giải chi tiết

1. Bra- man

     1-d

a. Vương công-vũ sĩ

2. Ksa-tri-a

     2-a

b. Người bình dân

3. Su-dra

     3-b

c. Người có địa vị thấp kém

4. Vai-si-a

     4-c

d. Tăng lữ- quý tộc

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close