Bài 1,2 mục I trang 100,101 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Bài tập lý thuyết trang 100,101 VBT Sinh học 8: Khẩu phần là gì? Lập khẩu phần cần dựa vào những nguyên tắc nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Khẩu phần là gì?

Lời giải chi tiết:

Khẩu phần là lượng thức ăn cung cấp cho cơ thể mỗi ngày.

Bài tập 2

Lập khẩu phần cần dựa vào những nguyên tắc nào?

Lời giải chi tiết:

Nguyên tắc lập khẩu phần là:

- Đảm bảo đủ lượng thức ăn phù hợp nhu cầu cho từng đối tượng.

- Đảm bảo cân đối thành phần các chất hữu cơ, cung cấp đủ muối khoáng và vitamin.

- Đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close