Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.6

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.6

Bảng 63.6. các dấu hiệu điển hình của quần xã

Các dấu hiệu

Các chỉ số

Thể hiện

Số lượng các loài trong quần xã

 

 

 

 

 

 

Thành phần loài trong quần xã

 

 

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Những dấu hiệu điển hình của quần xã

Lời giải chi tiết

Bảng 63.6. các dấu hiệu điển hình của quần xã

Các dấu hiệu

Các chỉ số

Thể hiện

Số lượng các loài trong quần xã

Độ da dạng

Là mức phong phú về số lượng loài trong quần xã

Độ nhiều

Là mật độ cá thể của từng quần thể trong quần xã

Độ thường gặp

Là tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài, tổng số địa điểm quan sát

Thành phần loài trong quần xã

Loài ưu thế

Là loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã

Loài đặc trưng

Là loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác

HocTot.Nam.Name.Vn

 • Bài 1 trang 190 SGK Sinh học 9

  Giải bài 1 trang 190 SGK Sinh học 9. Có thể căn cứ vào đặc điểm hình thái để phân biệt được tác động của nhân tố sinh thái với sự thích nghi của sinh vật không?

 • Bài 2 trang 190 SGK Sinh học 9

  Nêu những điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài?

 • Bài 3 trang 190 SGK Sinh học 9

  Giải bài 3 trang 190 SGK Sinh học 9. Quần thể người khác với quần thệ sinh vật khác ỏ những đặc trưng nào? Nêu ý nghĩa của hình tháp dân số.

 • Bài 4 trang 190 SGK Sinh học 9

  Quần xã và quần thể phân biệt với nhau về những mối quan hệ cơ bản nào?

 • Bài 5 trang 190 SGK Sinh học 9

  Hãy điền những cụm từ thích hợp vào các ô vuông ở sơ đồ chuỗi thức ăn dưới dây và giải thích.

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close