Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.3

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.3

Bảng 63.3. Quan hệ cùng loài và khác loài

Quan hệ

Cùng loài

Khác loài

Hỗ trợ

 

 

Đối địch

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các mối quan hệ cùng loàiCác mối quan hệ khác loài

Lời giải chi tiết

Bảng 63.3. Quan hệ cùng loài và khác loài

Quan hệ

Cùng loài

Khác loài

Hỗ trợ

Quần tụ cá thể

Cách li cá thể

Cộng sinh

Hội sinh

Đối địch

Cạnh tranh thức ăn, chỗ ở

Cạnh tranh trong mùa sinh sản

 

Cạnh tranh

Kí sinh, nửa kí sinh

Sinh vật này ăn sinh vật khác

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close