Hãy đánh dấu X phù hợp với nội dung vào bảng 58.2

Hãy đánh dấu X phù hợp với nội dung vào bảng 58.2

Đề bài

Hãy đánh dấu X phù hợp với nội dung vào bảng 58.2

Bảng 58.2 Vai trò bảo vệ đất của thực vật

Tình trạng của đất

Có thực vật bao phủ

Không có thực vật bao phủ

Đất bị khô hạn

 

 

Đất bị xói mòn

 

 

Độ màu mỡ của đất tăng lên

 

 

- Hãy giải thích vì sao trên vùng đất dốc, những nơi có thực vật bao phủ và làm ruộng bậc thang lại có thể góp phần chống xói mòn đất.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Bảng 58.2 Vai trò bảo vệ đất của thực vật

Tình trạng của đất

Có thực vật bao phủ

Không có thực vật bao phủ

Đất bị khô hạn

 

X

Đất bị xói mòn

 

X

Độ màu mỡ của đất tăng lên

X

 

Trên vùng đất dốc, những nơi có thực vật bao phủ và làm ruộng bậc thang, nước chảy trên mặt đất luôn va vào các gốc cây và lớp thảm mục trên mặt đất nên chảy chậm lại.

Do vậy, rừng có vai trò quan trọng trong việc hạn chế xói mòn đất, nhất là xói mòn trên đất sườn dốc.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close